Tag Archives: aravali

Vali sammelan nu Ayojan Karava Babat Paripatra Aravalli

Vali sammelan nu Ayojan Karava Babat Paripatra Aravalli Vali sammelan nu Ayojan Karava Babat Paripatra Aravalli. Chalu Satra Ma  Vali samelan 2018-19 Antargat Pratham vali sammelan 15 august 2018 na roj yojva babat aravalli dpeo shri no Paripatra. Date 14-8-2018. here is Aravalli jilla no paripatra For primary school.  Our meghpanchal.comweb is daily update So you get daily update… Read More »

Vishv Adivasi Din ni Ujavani Babat Paripatra – Aravalli

Vishv Adivasi Din ni Ujavani Babat Paripatra – Aravalli Vishv Adivasi Din ni Ujavani Babat Paripatra – Aravali Dist. 9 august vishv adivasi din tarike ujavay chhe. jena anushandhane. Aravalli Dist Na Bhiloda And Meghraj Taluka Ni Primary Schools Ma .Vishv Adivasi divas Ni Ujavani karva Ange gr Thayel Chhe.paripatra date: 07-08-2018. Vishv Adivasi Din ni Ujavani Babat Paripatra… Read More »

ADHAR ENABLED DISE 2018-19 BABAT PARIPATRA

ADHAR ENABLED DISE 2018-19 BABAT PARIPATRA ADHAR ENABLED DISE 2018-19 BABAT PARIPATRA.BY dPEO SIR ARAVALLI.Adhar Enabled Dise Child tracking System Antargat Varsh 2018-19 Mate Dhoran 1 thi 12 Ma Abhyas Karata Barako ni Mahiti Taiyar Karava Babat Paripatra date 16-7-2018 Our meghpanchal.com web is daily update .you get daily update about Gujarat primary school Gr and paripatra.meghpanchal.com is… Read More »

Shala Kaxa e RTE ni Amalvari Sandharbe Social Odit Karavva babat paripatra ane odit patrak ni word file

Shala kaxa e RTE ni amalvari sandharbe Social Odit Karavva babat paripatra ane odit patrak ni word file Shala kaxa e RTE ni amalvari sandharbhe Social Odit Karavva babat paripatra ane odit patrak ni word file this gr is dpeo shree aravalli.read full gr for more info.smc social odit ni word file editable chhe jethi shala e upyogi… Read More »